Sean Ryan Memorial Tournament

San Diego State

No players

UC Davis

No players

UC Santa Cruz

No players

Stanford

No players

California UgMo

No players

UC Santa Barbara

No players

UC San Diego

No players

Cal Poly-SLO

No players

UCLA

No players

Chico State

No players

Las Positas

No players

Sonoma State

No players

Cal Poly-Pomona

No players

Humboldt State

No players

Claremont

No players

Nevada-Reno

No players