Garden State III

Bowdoin

No players

NYU

No players

Rochester

No players

George Washington

No players

Dickinson

No players

American

No players

Vermont

No players

Middlebury

No players

Cornell

No players

Pennsylvania

No players

Lehigh

No players

Yale

No players

SUNY Albany

No players

Cornell-B

No players

Amherst High School

No players

Swarthmore

No players

Delaware

No players

Connecticut

No players

Haverford-B

No players

Pennsylvania-B

No players

Watchung Hills High School

No players

Haverford

No players

Wesleyan

No players

Edinboro

No players