Leaguevine

Scorecard for Pool: L

League: Club Mixed
Season: 2014
Tournament: 2014 Chicago Sandblast SPIRIT DIVISION
Start date: Aug. 2, 2014
End date: Aug. 3, 2014

  • Date
  • Field
  • Team
  • Score
  • Team
  • Saturday, 9:00am
  • 1
  • Yacht Club
  • 11
  • 5
  • Rufio, Rufio, Ruf-fi-ooooooo
  • Saturday, 9:00am
  • 4
  • The Empire Strikes Back
  • 11
  • 12
  • Montrose Five-0
  • Saturday, 11:40am
  • 4
  • The Empire Strikes Back
  • 11
  • 3
  • Rufio, Rufio, Ruf-fi-ooooooo
  • Saturday, 11:40am
  • 1
  • Yacht Club
  • 11
  • 6
  • Montrose Five-0
  • Saturday, 2:20pm
  • 17
  • Yacht Club
  • 11
  • 6
  • The Empire Strikes Back
  • Saturday, 2:20pm
  • 18
  • Montrose Five-0
  • 11
  • 4
  • Rufio, Rufio, Ruf-fi-ooooooo